Trailer Kẻ cứu rỗiTrailer Redeemer

Một cựu sát thủ cho các cuộc trao đổi ma túy đã trở thành 1 phiến quân để trả giá cho tội lỗi của mình và tìm ra sự cứu rỗi cho mình. ... [Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim