Download Hậu cungDownload The Concubine / Royal Concubine: Concubine of King

Bộ phim xoay quanh câu chuyện xảy ra vào đầu triều đại Joseon. Shin Hwa-yeon, con gái của một tướng quân đương triều, bị cha mẹ đem gả làm vợ lẽ của Thái tử Seo-won nhằm thỏa mãn tham vọng quyền lực. ... [Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim