Download Bắt cóc (Ứng viên cảnh sát)Download Apaharan (Kidnapping)

Ajay là một nhân viên bán hàng, nhưng đã bị sa thải. Anh nộp đơn xin vào cảnh sát, nhưng bị từ chối. ​Cuối cùng, anh vay mượn 5 vạn rupee để hối lộ nhằm vào được ngành cảnh sát. Sau đó, mâu thuẫn giữa ... [Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim