Trailer 47 Lãng NhânTrailer 47 Ronin

Sau khi vị chủ tướng của mình bị giết oan, 47 ronin đã cùng nhau lên kế hoạch trả thù cho sư phụ của mình đồng thời lấy lại danh dự cho thế giới samurai. Từ quê hương, họ lên đường vượt qua nghìn trùn ... [Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim